TEL. 02-416-4509 shina-pile@naver.com

운송(물류)홈페이지를 방문하여 주셔서 진심으로 감사드립니다.

 운송


 ▶ 24시간 항시 출하가능     장비대기시간 ZERO


   차고지           충북 영동군 용산면 한석천작로81

 사업분야          물류, 운송

 운송제품          PHC, PILE, 초고강도PILE 

 보유차량          25ton 추레라 (50대 상시운용)

 운송능력          연간 100만톤 운송가능


적시공급